Podnětem k založení naší firmy byla dlouholetá praxe v oblasti účetnictví, daní, spolupráce s bankami, finančními úřady,auditory. Všechny klasické výkazy výsledovka,rozvaha,hlavní kniha jsou pro nás samozřejmostí,stejně jako formuláře sloužící pro daňovou evidenci.
Kvalita, důvěryhodnost, vstřícnost, rychlost a pečlivost jsou pojmy na kterých si zakládáme.