Vedení personální a mzdové agendy


Personalistika – zpracování pracovních smluv, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u okresní správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťoven, vedení evidence mzdových listů a souvisejících dokladů, evidence zákonného pojištění zaměstnanců.
Mzdy – výpočet, zpracování mezd a odvodů, vyhotovení rekapitulací mezd, přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě.

Mzdová agenda v kostce

  • mzdová agenda pro malé organizace
  • výplatní pásky
  • výplatní listiny + výčetka
  • rekapitulace mezd
  • mzdová a evidenční listy
  • srážky z mezd
  • převodní příkazy na odvody z mezd, včetně srážek zaměstnanců

Nejste spokojeni s partnerem v oboru personální a daňové evidence?

Požádejte nás o nabídku služeb v oboru personální a daňové evidence.

 

Poptávka kalkulace personální a daňové evidence